INFRACOM GROUP AB (PUBL)
NOTERAS PÅ AKTIETORGET

InfraCom Group äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade it-tjänster, datacenters samt datakommunikation och internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte InfraCom Group proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor. Nu avser bolaget notera aktien på AktieTorget och genomför i samband med detta en spridningsemission om 22,4 miljoner kronor.

Vision

InfraCom skall vara erkänd marknadsledare inom IT-infrastruktur till företagsmarknaden i Norden.

Affärsområden

Molnbaserad Telefoni
Inom affärsområdet Molnbaserad Telefoni erbjuder InfraCom ett brett spektra av molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Weblink Unified 2.0.

Molnbaserad IT-Drift
Inom affärsområdet Molnbaserad IT-Drift binder InfraCom samman IT-infrastruktur som tjänst och erbjuder kunder inloggning och styrning genom en enkel och effektiv webbportal. Kunder kan på egen hand skapa virtuella servrar (VPS), serverbackup eller Microsoft Exchange konton samt ett antal andra it- tjänster. Med en enkel inloggning styr företaget själva över önskad kapacitet och förändrar sitt abonnemang efter behov.

Hosting och Datacenter
Inom affärsområdet Hosting och Datacenter erbjuder InfraCom infrastruktur för server och datahantering, i bolagets egna datacenters. Infracom har tre säkra datahallar i toppklass med hög redundant internetkapacitet.

Datakommunikation och Internetaccsesser
Inom affärsområdet Datakommunikation och Internetaccesser erbjuder InfraCom infrastruktur för datakommunikation däribland internet via fiber och dedikerad punkt till punkt kommunikation. InfraCom tjänster är anpassade för affärskritisk information med särskilt höga krav på svarstider och tillgänglighet.

FAKTA

Pris: 6,40 kronor per aktie
Teckningstid: 20 november – 5 december
Emissionsbelopp: 22,4 Mkr
Värde (pre-money): 144 Mkr
Antal emitterade aktier (max): 3 500 000
Lista: AktieTorget
Kortnamn för aktien: INFRA

Notering på AktieTorget:
InfraCom har godkänts för notering på AktieTorget villkorad till att spridningskravet uppfylls. Första handelsdag är beräknad att bli den 15 januari 2018. Emissionen är säkerställd till 54 procent genom teckningsförbindelser.

MER INFO

INFRACOM GROUP AB (PUBL)
NOTERAS PÅ AKTIETORGET

InfraCom Group äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade it-tjänster, datacenters samt datakommunikation och internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte InfraCom Group proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor. Nu avser bolaget notera aktien på AktieTorget och genomför i samband med detta en spridningsemission om 22,4 miljoner kronor.

Vision

InfraCom skall vara erkänd marknadsledare inom IT-infrastruktur till företagsmarknaden i Norden.

Affärsområden

Molnbaserad Telefoni
Inom affärsområdet Molnbaserad Telefoni erbjuder InfraCom ett brett spektra av molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Weblink Unified 2.0.

Molnbaserad IT-Drift
Inom affärsområdet Molnbaserad IT-Drift binder InfraCom samman IT-infrastruktur som tjänst och erbjuder kunder inloggning och styrning genom en enkel och effektiv webbportal. Kunder kan på egen hand skapa virtuella servrar (VPS), serverbackup eller Microsoft Exchange konton samt ett antal andra it- tjänster. Med en enkel inloggning styr företaget själva över önskad kapacitet och förändrar sitt abonnemang efter behov.

Hosting och Datacenter
Inom affärsområdet Hosting och Datacenter erbjuder InfraCom infrastruktur för server och datahantering, i bolagets egna datacenters. Infracom har tre säkra datahallar i toppklass med hög redundant internetkapacitet.

Datakommunikation och Internetaccsesser
Inom affärsområdet Datakommunikation och Internetaccesser erbjuder InfraCom infrastruktur för datakommunikation däribland internet via fiber och dedikerad punkt till punkt kommunikation. InfraCom tjänster är anpassade för affärskritisk information med särskilt höga krav på svarstider och tillgänglighet.

FAKTA

Pris: 6,40 kronor per aktie
Anmälningsperiod: 20 november – 5 december
Emissionsbelopp: 22,4 Mkr
Värde (pre-money): 144 Mkr
Antal emitterade aktier (max): 3 500 000
Lista: AktieTorget
Kortnamn för aktien: INFRA

Notering på AktieTorget:

InfraCom har godkänts för notering på AktieTorget villkorad till att spridningskravet uppfylls. Första handelsdag är beräknad att bli den 15 januari 2018. Emissionen är säkerställd till 54 procent genom teckningsförbindelser.

MER INFO

MER INFO OM BOLAGET

InfraCom säljer molnbaserade telefonitjänster, molnbaserad IT-drift, datakommunikation och internetaccesser samt hosting och datacenter till SME-företag. Marknaden som InfraCom verkar på befinner sig i kraftig förvandling då utvecklingen går från traditionell kundplacerad hårdvara och system till skyddande datacenter eller molnets flexibilitet. InfraCom hjälper företag att maximera nyttan av den nya tekniken genom att förvandla traditionella funktioner och arbetssätt till innovativ, enkel och tidsbesparande användande. Bolagets kunderbjudande står sig idag mycket starkt på marknaden.

InfraCom Group AB (publ) bildades i juni 2017 och koncernen består av de tre helägda dotterbolagen Weblink IP Phone AB (bildat 2017 genom inkråmsöverlåtelse, verksamhet etablerad 2005), PIN Sweden AB (bildat 1985, nuvarande verksamhet etablerad 1999) och Internet.se Svenska AB (bildat 1994).

De rörelsedrivande bolagen har historiskt visat god tillväxt och lönsamhet. Den genomsnittliga omsättningstillväxten har under de senaste fem åren varit ca 11 procent per år med en genomsnittlig lönsamhet om ca 17 procent (EBITDA-marginal). I den framtida tillväxtstrategin förväntas tillväxten uppgå till 15-20 procent per år samtidigt som Bolaget över tid skall fortsätta att generera 15-20 procent i EBITDA-marginal. Volymökning ska företrädesvis ske genom automatisering.

Ägarkretsen i InfraCom Group AB (publ) domineras av grundaren och koncernchef Bo Kjellberg som äger 81 procent av aktierna före spridningsemissionen. Den övriga ägarkretsen består av entreprenörer och investerare med stor erfarenhet av att driva tillväxtbolag både via organisk och förvärvsdriven tillväxt. Bolaget verkar på en marknad under snabb förändring och har erövrat en eftertraktad position för att driva en marknadskonsolidering. InfraCom avser att kapitalisera på sitt goda renommé och starka marknadsposition, detta ske bland annat ske via via förvärv av ”tvillingföretag” till Weblink, PIN och Internet.se där det finns möjlighet att implementera InfraComs strategier-, marknad-, teknik- och
ekonomifunktion.

Tillväxten bland nya IP-tjänster drivs av företagens efterfrågan av flexibla, skalbara och användarvänliga lösningar. Infra-Com ska driva volymtillväxt genom automatisering och skal- och volymfördelar uppstår då fler företag delar på InfraComs teknikplattform. Förestående listning på AktieTorget är en del i Bolagets affärsutveckling och syftar till att säkerställa Bolagets framtida tillväxt kan finansieras på ett fördelaktigt sätt och för att ge möjlighet att genomföra förvärv via, till del eller fullt ut, med apportemissioner. Ovan i kombination med en ökad synlighet

InfraCom är ett kunskapsföretag inom IT-infrastruktur som sedan 1999 försett svenska företag inom SME-segmentet med internetaccesser, telefoni, hostingtjänster och datacenters. Bolaget verkar i skärningspunkten mellan IT- och telekomindustrin och erbjuder molnlösningar som man köper som tjänst. Tjänsterna levereras via egenutvecklade plattformar, driftas i egna datacenters och levereras över IP-nätet ofta via en internetaccess. InfraComs tjänster ”säljs på kran” vilket möjliggör för kund att ständigt matcha leverans och behov. InfraCom är en av få aktörer inom sitt segment som erbjuder kompletta systemleveranser inom företagskommunikation.

Marknaden som InfraCom verkar på drivs av ett teknikskifte med tre grundläggande drivkrafter:
1. Ökad outsourcing – marknaden efterfrågar centraliserade och kostnadseffektiva lösningar
2. IP konvergens – fler leveranser sker med IP-teknologi
3. Tillgänglighet och säkerhet – företags beroende av IT-system ökar

Operatörmarknaden som InfraCom verkar på bedömdes enligt PTS* omsätta ca 35 miljarder kronor under 2016. Fördelat
på Mobil Kommunikation (14,0), Internet Accesser (11,0), Fasta Samtalstjänster (6,5) och Datakommunikationstjänster
(4,3).

Källa: PTS Svensk telekommarknad 2016, PTS:ER-2017:10

Molnbaserad IT-drift

Enligt Gartner Group är skiftet på IT-marknaden tydlig. Marknaden för Molnbaserade tjänster globalt uppgick 2016 till 1700 miljarder kronor och förväntas växa med 18,5 procent under 2017. Ökningen visar skiftet från traditionella kundplacerade IT-tjänster till flexibla molnbaserade tjänster.

Källa: https://www.gartner.com/newsroom/id/3815165

Molnbaserad Telefoni
Inom affärsområdet Molnbaserad Telefoni erbjuder InfraCom ett brett spektrum av molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen – Unified 2.0. Alla tjänster såsom Sip trunkar (modern kundplacerad växel till fasta telenätet), UC 2.0, Callback Tid, Mobila anknytningar osv. är utvecklade av bolaget. Med tjänster i molnet kan alla på företaget arbeta när som helst och var som helst och på alla typer av enheter. Med Unified 2.0 får kunden en växel som är molnbaserad där kunden kan anpassa telefonin till företagets struktur, olika orter, resande säljare, utländska filialer etc.

Datakommunikation och Internetaccesser
Inom affärsområdet Datakommunikation och Internetaccesser erbjuder InfraCom infrastruktur för datakommunikation däribland internet via fiber och dedikerad punkt till punkt kommunikation. InfraCom tjänster är anpassade för affärskritisk information med särskilt höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Bolaget erbjuder punkt till punkt anslutningar, fiberanslutningar, Här skräddarsyr InfraCom lösningar från den enkla kundlösningen till den mest kvalitets- och säkerhetskrävande.

Molnbaserad IT-Drift
Inom affärsområdet Molnbaserad IT-Drift binder InfraCom samman it-infrastruktur som tjänst och erbjuder kunder inloggning och styrning genom en enkel och effektiv webbportal. Kunder kan på egen hand skapa virtuella servrar (VPS), serverbackup skydd eller Microsoft Exchange konton samt ett antal andra IT-tjänster. Med en enkel inloggning styr företaget själva över önskad kapacitet och förändrar sitt abonnemang efter behov. Denna tjänst erbjuder vi också partners. Här finns tjänster som mail, webbhotell, domän, smtp, webb produktion, osv.

Hosting och Datacenter
Inom affärsområdet Hosting och Datacenter erbjuder InfraCom infrastruktur för server och datahantering genom bolagets egna datacenters. InfraCom har tre säkra datahallar i yttersta toppklass med hög redundant Internet-kapacitet.

InfraComs försäljning sker direkt till slutkund och via partners. InfraCom partners har fördelen att kunna bidra med lokal kundkännedom och erbjuder komplexa white-label lösningar. (säljer InfraComs produkter och tjänster i eget namn). InfraCom har i dagsläget en handfull partners som står för en betydande del av koncernens omsättning. Samma sak här som med återförsäljare, InfraComs partner är lokala och har relationen med slutkunden.

InfraCom Groups verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets informationsmemorandum listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i InfraCom Group bör du läsa bolagets informationsmemorandum.

Eventuella beslut om att investera i InfraCom Group måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i informationsmemorandumet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.