OM KONCERNEN

INFRACOM GROUP AB

IT-infrastruktur på en ny nivå

Affärsidé

InfraCom äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters samt datakommunikation och Internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet.

Vision

InfraCom skall vara marknadsledare inom IT-infrastruktur mot företagsmarknaden i Norra Europa.

Affärsområden

Telefoni
Inom affärsområdet Telefoni (InfraCom Communications) erbjuder InfraCom ett brett spektra av Molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Infinity.

Molnbaserad IT-drift
Inom affärsområdet Molnbaserad IT-drift binder InfraCom samman IT-infrastruktur som tjänst och erbjuder kunder inloggning och styrning genom en enkel och effektiv webbportal. Kunder kan på egen hand skapa Virtuella servrar (VPS), Serverbackup skydd eller Microsoft Exchange konton samt ett antal andra IT- tjänster. Med en enkel inloggning styr företaget själva över önskad kapacitet och förändrar sitt abonnemang efter behov.

Hosting och Datacenter
Inom affärsområdet Hosting och Datacenter erbjuder InfraCom infrastruktur för server och datahantering, i bolagets egna datacenters. Infracom har tre säkra datahallar i toppklass med hög redundant Internetkapacitet.

Datakommunikation och Internetaccesser
InfraCom erbjuder sina kunder anslutningar till internet mellan geografiska platser och lokaler, där kunden har höga krav på leveranssäkerhet och hög överföringskapacitet. Då kundens kommunikation ofta är affärskritisk ställer det krav på en redundant lösning och för kunden dedikerad förbindelse. Leverans sker i huvudsak med fiber, men andra lösningar som t.ex. radiolänk erbjuds för kundens unika behov.

Expansion i framtiden genom organisk tillväxt och strategiska förvärv

InfraCom Group skall växa genom organisk tillväxt, via korsförsäljning och strategiska förvärv. Tillväxten sker utifrån att Bolagets kunder i en allt högre utsträckning efterfrågar IT-tjänster som verkligen förenklar vardagen där kundkontakt är en pålitlig lokal partner. Korsförsäljning är en viktig drivkraft för tillväxt och lönsamhet då InfraComs kunderbjudande inkluderar ett antal affärsområden som överlappar varandra. InfraComs mål är att varje kund också skall vara kund inom samtliga affärsområden.