OM KONCERNEN

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Informationen på denna sidan är uppdaterad 2024-04-25

Bo Kjellberg

Bo Kjellberg
Födelsedatum: 1970
Anställd: 1999
Styrelseledamot: 2017
Befattning: Vd, InfraCom Group AB
Antal aktier genom bolag: 18 250 000
Antal optioner: 105 000

Bo Kjellberg grundade InfraCom år 1999 då han började sälja fiberanslutningar till företag i Sisjönområdet, Göteborg. Sedan dess har verksamheten vuxit i storlek genom förvärv av ett stort antal bolag och kundstockar. 2017 omsatte InfraCom ca 110 miljoner kronor och Bo valde att lista koncernen på Spotlight Stock Market för att skapa ökade tillväxtmöjligheter. Bo Kjellberg är fortfarande majoritetsägare samt äger fastigheten där bolagets huvudkontor är lokaliserat.

Utbildning: Master in Information System från Hawaii Pacific University, USA.

Hans Nilsson

Hans Nilsson
Födelsedatum: 1966
Anställd: 2017
Befattning: CFO, InfraCom Group AB
Antal aktier: 50 000
Antal optioner: 105 000

Hans Nilsson är generalist och har lång erfarenhet av att leda och utveckla ekonomifunktioner i allt från start-up bolag till nordiska produktions- och försäljningsorganisationer. Hans har på sina tidigare CFO positioner arbetat i breda roller med bland annat utveckling av ekonomi- och verksamhetsprocesser i komplexa sammanhang (försäljning, produktion och SaaS).

Utbildning: Fil Mag Ekonomi/HR.

Kajsa Lundfall

Födelsedatum: 1962
Anställd: 2021
Befattning: Operativ chef för InfraCom Communications AB samt InfraCom Managed Systems AB
Antal aktier genom bolag: 10 000
Antal optioner: 39 000

Kajsa Lundfall har lång erfarenhet som vd och ledare inom IT- och telekomsektorn. Hon har under åren arbetat både i de stora koncernerna och i nystartade och mindre entreprenörsbolag. Ledstjärnan genom alla olika uppdrag har varit förändringsarbete eller tillväxt. Kajsa var tidigare vd på Advoco Communications som förvärvades av InfraCom 2021.

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola 1988

Joel Klingspor

Födelsedatum: 1975
Anställd sedan: 2023
Befattning: Operativ chef för InfraCom Connect AB
Antal aktier : –
Antal optioner : –

Joel Klingspor har över 25 års erfarenhet av ledarskap och sälj inom branscher såsom IT, Telecom, E-com, SaaS, finansiering och hälsa. Joel leder, entusiasmerar och driver utveckling och helst i en mix av att vara långsiktigt strategisk, direkt operativ och att få utföra affärer och projekt hela vägen ut. Joel har genomfört framgångsrika företagsfusioner och är särskilt duktig på resultatoptimering.

Utbildning: Nationalekonomi samt ett flertal ledarskapsutbildningar.