OM KONCERNEN

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Informationen på denna sidan är uppdaterad 2024-01-01

bo.kjellberg@, 031-3016581

Bo Kjellberg

Födelsedatum: 1970
Befattning: Vd samt styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2017
Anställd sedan: 1999
Antal aktier genom bolag: 18 250 000
Antal optioner: 105 000

Bo Kjellberg grundade år 1999 ett IT-drift bolag och har sedan dess adderat  ett 20-tal bolag och kundstockar, i en privatägd företagsstruktur som även har kommit att inkludera verksamhetsområdet molntelefoni. Bo Kjellberg äger fastigheten där bolagets huvudkontor är lokaliserat i Göteborg.

Utbildning: Master in Information System från Hawaii Pacific University, USA.

Patrick Olson

Födelsedatum: 1976
Befattning: Marknadsdirektör (konsultuppdrag via bolaget Leeward Capital AB) samt styrelseledamot
Styrelseledamot sedan: 2023
Antal aktier genom bolag: 1 676 051

Nordisk entreprenör och privat investerare genom sin plattform Leeward. Patrick är medgrundare till Connect-kedjan (1997) samt har grundat 10-talet bolag inom IT, finans, telecom, kaffe, förbrukningsprodukter, inredning, bygg, VVS och detaljhandeln. Patrick är specialiserad på att genomföra större bolagsomstruktureringar och har under de senaste 20 åren genomfört cirka 25 förvärv som ett led i tillväxt eller annat förändringsarbete. Patrick har ett starkt kontaktnät genom sina olika roller som tidigare dotterbolags VD i en amerikansk börsnoterad koncern.

Hans Nilsson

Födelsedatum: 1966
Befattning: Ekonomichef
Anställd sedan 2017
Antal aktier: 50 000
Antal optioner: 105 000

Hans Nilsson har mångårig erfarenhet som CFO i entreprenörsdrivna bolag och dessförinnan varit managementkonsult vid KPMG och redovisningschef vid Panasonic Nordic AB. Ekonomie magisterexamen, Göteborgs universitet. Filosofie magisterexamen med inriktning mot personal-och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet.