OM KONCERNEN

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Informationen på denna sida är upprättad 2020-03-27

bo.kjellberg@, 031-3016581

Bo Kjellberg

Födelsedatum: 1970
Befattning: VD och Koncernchef
Anställd sedan: 1999
Antal aktier genom bolag: 18 250 000
Antal optioner: –

Grundare, ägare och VD av PIN Sweden AB sedan 1999. Tidigare majoritetsägare av Weblink IP Phone AB. Entreprenör med 17 års erfarenhet av företagsutveckling inom IT-infrastruktur. Master in Information System från Hawaii Pacific University, USA.

Anders Brismo

Födelsedatum: 1962
Befattning: vVD och COO
Anställd sedan: konsultuppdrag sedan 2019
Antal aktier: –
Antal optioner: –

Anders Brismo har över 30 års erfarenhet av IT och telekom, både nationellt och internationellt som dotterbolags VD i amerikanska företag. Anders har tidigare framgångsrikt medverkat till börsnotering och som VD lett noterade bolag inom både IT och telekom. Närmast kommer Anders som VD för DSolution Group AB. Anders Brismo är utbildad redovisningskonsult vid Frans Schartau handelsinstitut.

Hans Nilsson

Födelsedatum: 1966
Befattning: Ekonomichef
Anställd sedan 2017
Antal aktier: 50 000
Antal optioner: –

Hans Nilsson har mångårig erfarenhet som CFO i entreprenörsdrivna bolag och dessförinnan varit managementkonsult vid KPMG och redovisningschef vid Panasonic Nordic AB. Ekonomie magisterexamen, Göteborgs universitet. Filosofie magisterexamen med inriktning mot personal-och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet.

Jakob Hwang

Födelsedatum: 1981
Befattning: VD i Internet.se Svenska AB
Anställd sedan: 2010
Antal aktier: 100 000
Antal optioner: –

Jakob Hwang har lång erfarenhet från försäljning och marknadsföring. Innan Jakob anställdes som VD för Internet.se arbetade han som VD för domänförvaltningsföretaget Prodocon. Kandidatexamen i Marknadsföring från Linneuniversitetet.

Oscar Civill

Födelsedatum: 1966
Befattning: VD i Weblink IP Phone AB
Anställd sedan: 2013
Antal aktier: 50 000
Antal optioner: –

Oscar Civill har mer än 30-års erfarenhet inom Telekom & IT. Har tidigare varit försäljningschef på Weblink, Dialect Väst samt Licencia Telecom. 20-års erfarenhet från systemförsäljning och marknadsföring. Större delen av Oscars karriär har varit fokuserat på att bygga upp återförsäljarnät och partners med försäljning, marknadsföring samt utbildning. Gymnasial utbildning.

Jens Larsson

Födelsedatum: 1974
Befattning: VD i Netono AB
Anställd sedan: 2006
Antal aktier via bolag: 931 966
Antal optioner: –

Jens Larsson är grundare och VD till Netono som han startade 2006. Jens har många års erfarenhet som IT-entreprenör, företagsledare och affärsstrateg. Gymnasial utbildning.