OM KONCERNEN

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Informationen på denna sida är upprättad 2020-11-11

bo.kjellberg@, 031-3016581

Bo Kjellberg

Födelsedatum: 1970
Befattning: VD och Koncernchef
Anställd sedan: 1999
Antal aktier genom bolag: 18 250 000
Antal optioner: 65 000

Grundare, ägare och VD av PIN Sweden AB sedan 1999. Tidigare majoritetsägare av Weblink IP Phone AB. Entreprenör med 17 års erfarenhet av företagsutveckling inom IT-infrastruktur. Master in Information System från Hawaii Pacific University, USA.

Anders Brismo

Födelsedatum: 1962
Befattning: vVD och COO
Anställd sedan: konsultuppdrag sedan 2019
Antal aktier: –
Antal optioner: –

Anders Brismo har över 30 års erfarenhet av IT och telekom, både nationellt och internationellt som dotterbolags VD i amerikanska företag. Anders har tidigare framgångsrikt medverkat till börsnotering och som VD lett noterade bolag inom både IT och telekom. Närmast kommer Anders som VD för DSolution Group AB. Anders Brismo är utbildad redovisningskonsult vid Frans Schartau handelsinstitut.

Hans Nilsson

Födelsedatum: 1966
Befattning: Ekonomichef
Anställd sedan 2017
Antal aktier: 50 000
Antal optioner: 65 000

Hans Nilsson har mångårig erfarenhet som CFO i entreprenörsdrivna bolag och dessförinnan varit managementkonsult vid KPMG och redovisningschef vid Panasonic Nordic AB. Ekonomie magisterexamen, Göteborgs universitet. Filosofie magisterexamen med inriktning mot personal-och arbetslivsfrågor, Göteborgs universitet.

Jakob Hwang

Födelsedatum: 1981
Befattning: COO i Internet.se Svenska AB
Anställd sedan: 2010
Antal aktier: 100 000
Antal optioner: 65 000

Jakob Hwang har lång erfarenhet från försäljning och marknadsföring. Innan Jakob anställdes av Internet.se arbetade han som VD för domänförvaltningsföretaget Prodocon. Kandidatexamen i Marknadsföring från Linneuniversitetet.