Pressmeddelanden

2024

2024-05-15 | 12:22

InfraCom tillträder Centiljon

2024-05-15 | 09:20

Kommuniké från årsstämma i InfraCom Group AB (publ) den 14 maj 2024

2024-05-08 | 11:05

InfraCom förvärvar Centiljon

2024-05-08 | 08:30

Delårsrapport kvartal 1 2024

2024-04-23 | 08:30

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023

2024-04-16 | 08:30

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2024-04-02 | 14:30

InfraCom tillträder QSi och genomför kvittningsemission

2024-03-22 | 08:30

InfraCom förvärvar QSi

2024-02-22 | 08:30

Bokslutskommuniké 2023 InfraCom Group AB (publ)

2024-01-08 | 12:57

InfraCom tillträder ComCenter och genomför kvittningsemission

2023

2023-11-10 | 08:30

Delårsrapport kvartal 3 2023

2023-10-02 | 14:21

Valberedning inför årsstämman 2024

2023-09-19 | 08:27

InfraCom förvärvar partner – ComCenter

2023-08-31 | 08:30

Delårsrapport kvartal 2 2023

2023-05-30 | 18:00

Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i InfraCom

2023-05-09 | 08:30

Delårsrapport kvartal 1 2023

2023-04-28 | 09:00

Kommuniké från årsstämma i InfraCom Group AB (publ) den 27 april 2023

2023-04-13 | 11:52

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

2023-04-06 | 17:17

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

2023-04-03 | 21:54

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

2023-04-03 | 21:44

InfraCom tillträder Connect och genomför kvittningsemission

2023-03-30 | 09:30

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2023-02-28 | 08:19

InfraCom fördubblar affärsvolymen genom förvärv av Connect & Datatal och blir en ledande fullserviceleverantör av IT-lösningar med nationell närvaro

2023-02-23 | 08:30

Bokslutskommuniké 2022 InfraCom Group AB (publ)

2022

2022-11-09 | 08:30

Delårsrapport Kvartal 3 2022, InfraCom Group AB (publ)

2022-11-01 | 15:30

InfraCom tillträder Quality of Service och genomför apportemission

2022-10-24 | 16:55

Valberedning inför årsstämman 2023

2022-10-10 | 14:48

InfraCom förvärvar Quality of Service

2022-09-01 | 16:26

Rättelse: InfraCom tillträder Trust-IT och genomför apportemission

2022-09-01 | 15:13

InfraCom tillträder Trust-IT och genomför apportemission

2022-08-31 | 08:30

Delårsrapport Kvartal 2 2022, InfraCom Group AB (publ)

2022-08-30 | 16:57

InfraCom utvidgar sin verksamhet i Stockholm via förvärv av IT-infrastrukturbolaget Trust-IT

2022-08-01 | 12:56

InfraCom tecknar revolverande kreditfacilitet om 175 miljoner kronor

2022-07-01 | 16:43

InfraCom tillträder SysTech och genomför apportemission

2022-06-29 | 09:11

InfraCom intensifierar satsning inom tjänsteområde Arbetsplats som tjänst, förvärvar SysTech

2022-05-10 | 08:30

Delårsrapport Kvartal 1 2022

2022-04-27 | 12:49

Kommuniké från årsstämma i InfraCom Group AB (publ) den 26 april 2022

2022-04-05 | 10:45

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021

2022-03-28 | 08:45

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) 559111-0787

2022-02-25 | 08:30

Bokslutskommuniké 2021 InfraCom Group AB (publ)

2021

2021-11-30 | 17:49

InfraCom växer genom förvärv av kundstock inom tjänsteområde Digital Arbetsplats

2021-11-30 | 17:00

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

2021-11-30 | 11:00

Bo Kjellberg presenterar InfraCom på Redeye Technology Day den 1 december 2021

2021-11-15 | 17:00

Bo Kjellberg presenterar InfraCom på Spotlight Nexts företagspresentation den 18 november 2021

2021-11-10 | 08:30

Delårsrapport Kvartal 3 2021, InfraCom Group AB (publ)

2021-11-08 | 10:30

Bo Kjellberg presenterar InfraCom på Redeyes Investor Forum – Göteborg event den 25 november 2021

2021-11-05 | 14:00

Valberedning inför årsstämman 2022

2021-08-31 | 08:30

Halvårsrapport 2021, InfraCom Group AB (publ)

2021-06-01 | 15:57

InfraCom genomför apportemission

2021-05-28 | 08:43

InfraCom förvärvar Condere

2021-05-24 | 20:00

Teckning och överlåtelse av teckningsoptioner i InfraCom

2021-05-20 | 09:42

Bo Kjellberg presenterar InfraCom på Redeyes Serial Acquirers event den 26 maj 2021

2021-05-12 | 08:30

Delårsrapport kvartal 1 2021

2021-05-11 | 15:27

InfraCom antar nya finansiella mål

2021-04-22 | 18:19

Kommuniké från årsstämma 2021

2021-04-20 | 14:53

Rättning kallelse till årsstämma 2021 i InfraCom Group AB (publ)

2021-04-08 | 09:00

Bo Kjellberg presenterar idag InfraCom på Redeye Investor Forum Special

2021-04-07 | 11:00

Anders Brismo slutar som vice VD inom InfraCom

2021-04-01 | 13:49

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020

2021-03-25 | 08:30

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2021-03-24 | 11:08

Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr

2021-03-23 | 21:06

InfraCom har ingått avtal med Empir Apply om förvärv av samtliga aktier i Advoco och Frontnode

2021-02-25 | 08:30

Bokslutskommuniké 2020 InfraCom Group AB (publ)

2021-01-29 | 08:30

InfraCom har träffat en icke-bindande överenskommelse avseende förvärv av samtliga aktier i Advoco och Frontnode samt en intressepost i Tellit

2020

2020-11-17 | 15:57

InfraCom Group AB (publ) deltar på ABG Sundial Collier Investor Day 2 december

2020-11-11 | 09:00

InfraCom Group AB (publ) deltar på Affärsvärldens Temadag ”Lönsamma Småbolag” den 26:e november

2020-11-06 | 18:00

Valberedning inför årsstämman 2021

2020-11-06 | 09:00

VD Bo Kjellberg presenterar Delårsrapport kvartal 3 2020

2020-11-06 | 08:30

Delårsrapport kvartal 3 2020, InfraCom Group AB (publ)

2020-10-21 | 13:44

InfraCom Group AB (publ) deltar på Spotlight Nexts kapitalmarknadsdag den 12 november

2020-10-07 | 14:31

InfraCom renodlar sitt varumärke

2020-08-27 | 09:30

VD Bo Kjellberg presenterar halvårsrapport för 2020

2020-08-27 | 08:30

Halvårsrapport 2020, InfraCom Group AB (publ)

2020-07-30 | 16:37

InfraCom förvärvar konkursbo inom MobiPlus

2020-07-07 | 11:57

Komplettering: InfraCom förvärvar IT-outsourcing bolaget HDW Data

2020-07-07 | 11:37

InfraCom förvärvar IT-outsourcing bolaget HDW Data

2020-05-07 | 09:00

Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 1 2020

2020-05-07 | 08:30

Delårsrapport kvartal 1 2020, InfraCom Group AB (publ)

2020-04-23 | 09:00

Kommuniké från årsstämma 2020

2020-04-01 | 08:30

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018/19

2020-03-25 | 08:30

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2020-02-28 | 10:40

InfraCom deltar på Spotlight Nexts kapitalmarknadsdag den 17 mars

2020-02-27 | 09:00

VD Bo Kjellberg presenterar Bokslutskommuniké 2018/19

2020-02-27 | 08:30

Bokslutskommuniké 2018/2019 InfraCom Group AB (publ)

2020-02-20 | 15:58

InfraCom deltar som ”Digital vinnare” den 4 mars

2019

2019-12-03 | 10:46

InfraCom deltar i investerarmöte den 9 december

2019-11-12 | 8:30

InfraCom deltar i ”Lönsamma småbolag” den 28 november

2019-11-06 | 11:24

Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 5 (av 6), 2018/2019

2019-11-06 | 8:30

Delårsrapport kvartal 5 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

2019-10-25 | 9:54

InfraCom Group AB (publ):s aktie kommer att handlas på Spotlight Stock Markets premiumsegment Next

2019-08-30 | 9:00

Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 4 (av 6), 2018/2019

2019-08-30 | 08:30

Delårsrapport kvartal 4 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

2019-06-24 | 18:00

Spridningsemissionen i InfraCom Group övertecknad – Bolaget tillförs cirka 20,4 MSEK samt cirka 1 900 nya aktieägare

2019-06-05 | 09:13

InfraCom Group AB (publ) genomför spridningsemission (Korrigering)

2019-06-04 | 18:30

InfraCom Group AB (publ) genomför spridningsemission

2019-05-27 | 16:55

InfraCom rekryterar Anders Brismo som vVD/COO

2019-05-07 | 14:31

Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 3

2019-05-07 | 09:51

Delårsrapport kvartal 3 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

2019-04-30 | 10:33

InfraCom deltar i SvD Börsplus ”Digitala Vinnare”

2019-03-27 | 08:30

InfraCom växer genom förvärv av IT-outsourcing bolaget Netono AB

2019-02-26 | 16:00

InfraCom har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Netono AB

2019-02-13 | 15:18

VD Bo Kjellberg presenterar InfraCom på Redeye Investor After Work Göteborg – 21 februari

2019-02-05 | 09:25

Vd Bo Kjellberg presenterar halvårsbokslutet för Infracom Group AB (publ)

2019-02-05 | 08:30

Halvårsrapport 2018/19

2018

2018-12-07 | 16:19

Kompletterande information gällande förvärvet av Öretel

2018-12-07 | 08:30

InfraCom förvärvar Öretel och är nu etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö

2018-11-07 | 08:30

Delårsrapport kvartal 1 2018/19

2018-10-26 | 08:30

Kommuniké från årsstämma 2018

2018-10-22 | 16:07

Cellip AB blir helägt dotterbolag

2018-10-04 | 17:08

Uppdatering av bokslutskommuniké

2018-10-04 | 17:08

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017/18

2018-09-27 | 08:30

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2018-09-26 | 08:30

InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 76 % genom förvärv av aktier och erbjuder övriga aktieägare inlösen

2018-08-31 | 08:30

Bokslutskommuniké 2017/18 InfraCom Group AB (publ)

2018-08-10 | 14:08

Oscar Civill tillträder som VD för Weblink IP Phone

2018-08-08 | 08:44

Andrei Sin är rekryterad som VD till PIN

2018-07-02 | 08:30

PIN växer genom förvärv av ISP-kundstock från Bearcom

2018-06-14 | 13:35

Internet.se startar verksamhet i Storbritannien

2018-06-07 | 11:25

Länk till presentation av InfraCom på Redeye Growth Day, 4 juni 2018

2018-05-04 | 08:30

Delårsrapport kvartal 3 2017/18

2018-03-12 | 08:30

InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 66 % genom förvärv av Cellip Holding AB

2018-02-07 | 08:30

Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017

2018-01-10 | 12:53

Marknadsmeddelande 11/18 – Infracom Group AB noteras på AktieTorget den 15 januari 2018

2017

2017-12-07 | 16:03

Nyemissionen i InfraCom inför noteringen på AktieTorget övertecknades med 341 procent

2017-11-16 | 14:45

InfraCom Group AB (publ) noteras på AktieTorget