InfraCom offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2021/2024

17.11 CEST / 2024-07-01 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

 InfraCom offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2021/2024

InfraCom Group AB (publ) offentliggör idag utfallet efter utnyttjandeperiodens slut för teckningsoptioner inom ramen för de incitamentsprogram som beslutades om på årsstämman den 22 april 2021.

Teckning med stöd av teckningsoptioner i serie 2021/2024:1 samt serie s2021/2024:1, har varit möjligt under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 juni 2024.

Varje teckningsoption har berättigat till en nyteckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs om 29,30 kronor. Inga teckningsoptioner inom ovan serier har utnyttjats för teckning av aktier.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår oförändrat till 34 727 681. Aktiekapital uppgår till 34 727 681 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz