OM KONCERNEN

STYRELSE

Informationen på denna sidan är uppdaterad 2023-04-05

Oskar Säfström

Födelsedatum: 1981
Befattning: Styrelseordförande
Ledamot sedan: 2017-07-15
Antal aktier: 1 805 282 aktier inklusive närstående
Antal optioner: 65 000

Mångårig erfarenhet som privat investerare och entreprenör, bland annat inom IT-och Telecom samt inom fastighetsindustrin. Aktiv styrelseledamot i ett flertal företag inom olika branscher. Bakgrund från finansindustrin med fokus på corporate finance med ansvar för ett stort antal M&A transaktioner och publika transaktioner. Arbetat internationellt med förändringsuppdrag i speciella situationer på uppdrag av aktieägare och kreditgivare. BA (Hons) Business, Dublin Business School.

Beroendeställning i styrelsen genom sitt aktieinnehav.

Bo Kjellberg

Födelsedatum: 1970
Befattning: Vd samt styrelseledamot
Ledamot sedan: 2017-06-02
Antal aktier genom bolag: 18 250 000
Antal optioner: 65 000

Bo Kjellberg grundade år 1999 ett IT-drift bolag och har sedan dess adderat  ett 20-tal bolag och kundstockar, i en privatägd företagsstruktur som även har kommit att inkludera verksamhetsområdet molntelefoni. Bo Kjellberg äger fastigheten där bolagets huvudkontor är lokaliserat i Göteborg.

Utbildning: Master in Information System från Hawaii Pacific University, USA.

Beroendeställning i styrelsen genom majoritetsägande.

 

Anna Petre

Födelsedatum: 1971
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2017-09-28
Antal aktier: 1 094
Antal optioner: 1 000

Mångårig erfarenhet av arbete med externa relationer, strategi, juridik och kommunikation, främst inom bilindustrin och IT. Anna har arbetat professionellt med styrelsearbete, investerat i teknikbolag och har också drivit egna bolag. Hon har också erfarenhet från advokatbyrå där om framförallt arbetat med bolagsrätt, tvistelösning och avtalsfrågor. Juristexamen från Göteborgs Universitet.

Oberoende ställning i styrelsen.

Johan Löfvenholm

Johan Löfvenholm

Födelsedatum: 1969
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2020-04-22
Antal aktier: –
Antal optioner: 32 500

Drygt 20 års erfarenhet från ledande befattningar på större bolag inom bilindustrin. Johan har arbetat mycket med produktutveckling men även haft fullt resultatansvar för flera divisioner och segment av börsbolag. Han har lämnat sina exekutiva uppdrag och bedriver rådgivning samt styrelseuppdrag vid sidan om den nya karriären som lärare i Lerum. Civilingenjörsexamen (MSc) från Chalmers och ämneslärarexamen från Göteborgs Universitet.

Oberoende ställning i styrelsen.

Patrick Olson

Födelsedatum 1976
Antal aktier: 1 676 051

Nordisk entreprenör och privat investerare genom sin plattform Leeward. Patrick är medgrundare till Connect-kedjan (1997) samt har grundat 10-talet bolag inom IT, finans, telecom, kaffe, förbrukningsprodukter, inredning, bygg, VVS och detaljhandeln. Patrick är specialiserad på att genomföra större bolagsomstruktureringar och har under de senaste 20 åren genomfört cirka 25 förvärv som ett led i tillväxt eller annat förändringsarbete. Patrick har ett starkt kontaktnät genom sina olika roller som tidigare dotterbolags VD i en amerikansk börsnoterad koncern.