17.17 CEST / 2023-04-06 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022

InfraCom Group AB (publ) presenterar idag sin årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022, se bifogad PDF. Årsredovisningen finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.infracomgroup.se.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz