15.57 CEST / 2021-06-01 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom genomför apportemission

InfraCom genomför apportemission

InfraCom har idag förvärvat Condere Invest AB org nr 556805-6799 (”Condere”), som är en whitelabel-återförsäljare till InfraCom. Säljare är Nowicki Invest AB genom bolagets grundare Sven-Erik Nowicki.

Köpeskilling uppgick till 5,3 miljoner kronor och har erlagts genom apportemission av 239 248 aktier till en kurs om 22,30 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12/5-2021 till 26/5 2021).

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 31 114 248 aktier vilket är en ökning med 239 248 aktier. Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med 239 248 kronor från 30 875 036 kronor till 31 114 248 kronor.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz