InfraCom Systech stärker sin position – tecknar avtal med Ljungby kommun värt 34 miljoner kronor

InfraCom Systech AB som ingår i InfraCom Group tecknar ett fyraårigt avtal med Ljungby kommun för leverans av omkring 3 800 datorer. Ramavtalet, som omfattar Chromebooks och PC från tillverkaren Hewlett Packard, är värt upp till takvolymen 34 miljoner kronor.  Genom upphandlingen befäster InfraCom Systech en redan stark position som leverantör till flera större kommunavtal.

– Vi är självklart mycket glada över förtroendet från Ljungby kommun och ser fram emot vårt framtida samarbete, säger Richard Ritheim, försäljningschef på InfraCom Systech, och fortsätter:

– Vi har sedan tidigare lång erfarenhet av att arbeta nära, flexibelt och med helhetsperspektiv tillsammans med våra avtalskunder. Det tar vi med oss in i det nya uppdraget, där ser vi fram emot att utveckla både vår affär och ett värdeskapande samarbete med Ljungby kommun.

Konkurrenskraftigt erbjudande

Avtalet som avser leverans till Ljungby kommuns skolelever och är fördelat på ungefär 600 HP Chromebooks, samt 350 HP persondatorer årligen. Ramavtalets löptid är fyra (4) år, med start 13 maj 2024. I upphandlingen ingår även en finansieringslösning som hanteras av HPE Financial Services.

I upphandlingsprocessen konstaterades att InfraCom Systech i konkurrens med andra anbudsgivare lämnat bästa anbud samt uppfyller samtliga ställda krav. Avtalets takvolym är fastställt till maximalt 34 miljoner kronor.

Stort leveransuppdrag

I uppdraget ingår att inför varje läsårsstart vara behjälplig med tjänster installation, enrollment, stöldskyddsmärkning och avemballering för de skoldatorer som används av elever i Ljungby kommun.

– Det är ett omfattande och viktigt uppdrag, där vi redan nu förbereder de första leveranserna i början av augusti, säger Henrik Björkman COO för InfraCom Systech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Ritheim, försäljningschef InfraCom Systech

Direkt: 0380-558404

Växel: 0380-558400