InfraCom välkomnar Jakob Hwang som ny COO inom affärsområdet Managed Services

Jakob Hwang började i maj som COO inom InfraComs affärsområde Managed Services med fokus på Arbetsplats som tjänst och IT-drift.

Jakob har sedan 2017 verkat i gruppen som COO för Internet.se och tar nu nästa steg till att verka inom hela affärsområdet IT.

Med en genuin närvaro och branschförståelse kommer Jakob knyta ihop organisationen som sträcker sig från Östersund i norr till Malmö i söder. Jakob behåller samtidigt oförändrat ansvaret för dotterbolaget Internet.se

– Det är med stor glädje jag hälsar Jakob välkommen som affärsområdeschef för Infracom Managed Services. Han är positiv och problemlösande och jag är övertygad om att han kommer blir en viktig nyckelspelare för hela InfraCom koncernens fortsätta framgång.

säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).