14.00 CET / 2021-11-05 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedning inför årsstämman 2022

Till ledamöter i InfraCom Group AB (publ)s valberedningen har utsetts:

  • Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen, utsedd av Bk of Sweden AB
  • Billy Jörgensen, utsedd av Oskar Säfström
  • Jens Larsson, utsedd av Canities Capital AB
  • Oskar Säfström, adjungerad i egenskap av styrelseordförande i InfraCom Group AB (publ)

Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2021, samt representerar per den 31 augusti 2021, 67,1 % av aktierna i InfraCom. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta genom e-post till: valberedning@infracomgroup.se eller brev till InfraCom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg, märkt ”Till Valberedningen”.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz