15.13 CEST / 2022-09-01 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tillträder Trust-IT och genomför apportemission

InfraCom tillträder Trust-IT och genomför apportemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i Trust-IT Sweden AB org nr 556538-4699 (”Trust-IT eller Bolaget”). Därmed utökar infraCom sin närvaro i Stockholmsområdet inom affärsområde Managed Services. Trust-IT har under hela 25 års tid arbetat med IT-drift och molntjänster riktat till krävande företagskunder. Verksamheten innefattar även en projektverksamhet som stöder kunden inom rådgivning, molntjänster och systemutveckling.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 47,4 miljoner kronor inklusive nettokassa om 9,2 miljoner kronor, varav 37,4 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 7,5 miljoner kronor erlagts genom apportemission av 302 626 aktier i InfraCom Group AB (publ) till en kurs om 24,78 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12/8-2022 till 26/8 2022). Resterande del, maximalt 2,5 miljoner kronor, kommer att erläggas genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2024.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 31 802 106 aktier vilket är en ökning med 302 626 aktier och innebär en utspädning om 1,0 procent. Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med 302 626 kronor från 31 499 480 kronor till 31 802 106 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz