21.44 CEST / 2023-04-03 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tillträder Connect och genomför kvittningsemission

InfraCom tillträder Connect och genomför kvittningsemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i Re Connect It i Sverige AB med org nr 556522-3939 (”Connect eller Bolaget”) samt i Datatal AB med org nr 556614-7103 (”Datatal”). Därmed fördubblar InfraCom sin affärsvolym och blir en fullserviceleverantör med nationell närvaro och egna kontor från Malmö i söder till Östersund i norr. Två starka Göteborgsföretag går samman med målsättningen att inom kort omsätta över 1 miljard kronor. Datatal bedriver sin utvecklingsverksamhet från Visby och kompletterar InfraCom både med kompetens samt unik produktfunktionalitet.

På tillträdesdagen har en preliminärt beräknad initial köpeskilling om 154,0 miljoner kronor erlagts för förvärvet av Connect. 99 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning, resterande 55 miljoner kronor har erlagts genom att köparen utfärdar en revers som kvittas mot 1 821 795 nyemitterade aktier i InfraCom Group AB. Emissionskursen är fastställd till 30,19 kronor och är baserad på volymviktad handelskurs under perioden 30 januari 2023 till 24 februari 2023. Den initiala köpeskillingen kan komma att justeras, enligt överenskomna principer, efter att säljaren presenterat tillträdesbokslutet vilket görs senast 60 dagar efter tillträdet. Utöver initial köpeskilling utgår en tilläggsköpeskilling om ca 40 miljoner kronor som erläggs genom kontant betalning och är villkorad till budgetuppfyllnad 2024-2025. Givet att Connects lönsamhet utvecklas bättre än budget, ska det noteras att det saknas övre beloppsbegränsning på tilläggsköpeskillingen.

På tillträdesdagen har även preliminärt beräknad köpeskilling om 4,7 miljoner kronor erlagts för förvärvet av Datatal. Även denna köpeskillingen kan komma att justeras, enligt överenskomna principer, efter att säljaren presenterat tillträdesbokslutet vilket görs senast 60 dagar efter tillträdet.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 33 960 411 aktier vilket är en ökning med 1 821 795 aktier och innebär en utspädning om 5,5 procent. Genom kvittningsemissionen ökr aktiekapitalet med 1 821 795 kronor från 31 138 616 kronor till 33 960 411 kronor.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz