tis, apr 20, 2021 14:53 CET

Rättning kallelse till årsstämma 2021 i InfraCom Group AB (publ)

Rättning kallelse till årsstämma 2021 i InfraCom Group AB (publ)

I kallelsen under styrelsens förslag till beslut Punkt 7b) ”förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag” har rätt datum angivits men felaktiga veckodagar, det ska i sista stycket stå:

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för utdelning ska vara måndag 26 april och att utbetalningsdag för utdelning ska vara torsdag 29 april.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz