må, mar 12, 2018 08:30 CET

InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 66 % genom förvärv av Cellip Holding AB

Cellip AB (”Cellip”) med säte i Stockholm grundades 2004 och levererar helhetslösningar inom molnbaserad kommunikation till små och medelstora företag. InfraCom äger sedan tidigare 10 procent av aktierna i Cellip. Vid tillträdet av Cellip Holding AB (”Cellip Holding”) ökar InfraCom innehavet till 66 procent av rösterna och kapitalet i Cellip som då kommer att redovisas som ett dotterbolag. Cellip sysselsätter ett 30-tal medarbetare och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2016/17 ca 51 miljoner kronor med 15 procents EBITDA-marginal och har över tid uppvisat god tillväxt. Säljare av Cellip Holding är Per Hübinette, Esko Airas, Eric Aicardi, Fredrik Zetterlund och Lars Hübinette. Cellip ska drivas vidare under samma ledning och med samma struktur som innan förvärvet.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över att välkomna Cellip och alla fantastiska medarbetare men också var och en av säljarna till InfraCom. Vi har känt varandra som kollegor under en längre period och i augusti 2017 fick vi erbjudandet att köpa in oss i bolaget. Det blev en titthållsinvestering som vi följt och en relation som frodats. När vi kom till slutsatsen att bolagen är starkare tillsammans än var och ett för sig så var det lägligt för oss att ta steget vidare i processen. För oss är det ett tvillingföretag till vårt helägda dotterbolag Weblink IP Phone AB. Cellip verkar inom ett kompletterande marknadssegment och har en intressant teknisk plattform. Vi är särskilt glada över att hälsa Per och Esko välkomna till vår koncern så som grundare respektive VD i Cellip.”, säger Bo Kjellberg VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

”För en fortsatt utveckling av Cellip är ett samgående med InfraCom ett naturligt steg, vi får tillgång till ett nationellt nätverk av nya kollegor och en etablerad partnerkanal som kommer stärka Cellip i vår framtida utveckling. InfraCom och dess bolag har en bra företagskultur och jag är övertygad om att Cellip kommer vara ett starkt komplement till koncernen”, säger Esko Airas, VD på Cellip AB.

Köpeskillingen för Cellip Holding uppgår till 25,4 miljoner kronor varav 13,9 miljoner kronor erläggs genom kontant betalning och 11,5 miljoner kronor genom apport av 1 201 000 nya aktier i InfraCom (pris per aktie är 9,59 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 15 januari till 9 mars 2018).

Per Hübinette och Esko Airas har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år) från tillträdesdagen och övriga säljare har en 12 månaders lock-up på tecknade aktier. Kontantandelen finansieras genom egen kassa och förvärvsfinansiering. Aktierna tillträds 5 april 2018 och förväntas bidra till ökat resultat per aktie. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2018 kl 08.30.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte InfraCom proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz