08.30 CEST / 2021-11-10 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport Kvartal 3 2021, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport Kvartal 3 2021

TREDJE KVARTALET 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 67,7 Mkr (54,2 Mkr), 25 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde InfraCom Communications 37,8 Mkr (30,8 Mkr) och InfraCom Managed Services 29,9 Mkr (23,4 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 14,3 Mkr (11,3 Mkr)
EBIT-marginal 21 % (21 %)
Resultat före skatt 13,3 Mkr (11,0 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,36 kr (0,30 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 11,6 Mkr (13,6 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr (0,9 Mkr)
Nettoskuld/justerad EBITDA x0,4 (x0,1)
Totalt aktier per 2021-09-30 31 114 284 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

 

NIO MÅNADER 2021 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 198,0 Mkr (161,3 Mkr), 23 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde InfraCom Communications 109,9 Mkr (95,7 Mkr) och InfraCom Managed Services 88,1 Mkr (65,6 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 42,6 Mkr (34,3 Mkr)
EBIT-marginal 22 % (21 %)
Resultat före skatt 41,8 Mkr (33,4 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 1,07 kr (0,86 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 38,1 Mkr (31,7 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,8 Mkr (1,7 Mkr)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz