on, sep 26, 2018 08:30 CET

InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 76 % genom förvärv av aktier och erbjuder övriga aktieägare inlösen

Cellip AB (”Cellip”) med säte i Stockholm grundades 2004 och levererar helhetslösningar inom molnbaserad kommunikation till små och medelstora företag. Cellip sysselsätter ett 30-tal medarbetare och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017/18 ca 44 miljoner kronor med 14 procents EBITDA-marginal.

InfraCom innehar sedan tidigare 66 procent av aktierna i Cellip. InfraCom har ingått avtal med Myaide AB som innehar 9,7 procent av aktierna i Cellip om att förvärva dessa för en köpeskilling om 4,5 miljoner kronor. Köpeskillingen motsvarar en bolagsvärdering om 46,5 miljoner kronor. Styrelsen har med anledning av förvärvet beslutat om att erbjuda övriga aktieägare i Cellip AB att lösa in aktier till lika villkor genom anmodan till bolaget senast 18 oktober 2018. Separat information kommer härvid att distribueras till aktieägare i Cellip.

Köpeskillingen för aktierna erläggs genom kontant betalning om 1,5 miljoner kronor och genom apport av
242 975 nya aktier i InfraCom (pris per aktie är 12,35 kronor vilket motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 27 augusti till 24 september 2018).

Myaide AB har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år). Aktierna tillträds 22 oktober 2018 och förväntas bidra till ökat resultat per aktie. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2018 kl 08.30.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz