11.52 CEST / 2023-04-13 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

 

InfraCom Group AB (publ) (”InfraCom” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Alcur Fonder (”Alcur”) har minskat sitt innehav och passerar flaggningsgränsen 5 procent.

Innan aktieförsäljning uppgick Alcurs innehav i Bolaget till 5,60 procent av röster och kapital. Efter aktieförsäljning uppgår Alcurs innehav till 4,71 procent av röster och kapital. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understiger 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz