ons, apr 7, 2021 11:00 CET

Anders Brismo slutar som vice VD inom InfraCom

Anders Brismo slutar som vice VD inom InfraCom

Anders Brismo slutar som vice VD inom InfraCom Group AB (publ). Anders har varit aktivt under 2 års tid med uppdraget att utveckla försäljningsorganisationen samt att formalisera koncernens ledningsstrukturer. Anders har varit knuten till Bolaget på konsultbasis och avslutar sitt uppdrag under oktober 2021.

”Jag vill passa på att tacka Anders för hans engagemang under perioden som InfraCom har upprättat sin nuvarande koncernstruktur, sina affärsområden och integrering av försäljningen på olika nivåer”, säger Oskar Säfström, styrelseordförande InfraCom Group.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.