12.57 CET / 2024-01-08 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tillträder ComCenter och genomför kvittningsemission

InfraCom tillträder ComCenter och genomför kvittningsemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i ComCenter i Jönköping Aktiebolag med org.nr 556577-7041 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”ComCenter”). I och med förvärvet förankrar InfraCom sin närvaro ytterligare i Smålandsregionen. ComCenter är på sin regionala marknad ledande inom kommunikationslösningar för SME-segmentet.

På tillträdesdagen har en initial köpeskilling om 45,0 miljoner kronor erlagts för förvärvet av ComCenter. 30 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning, resterande 15 miljoner kronor har erlagts genom att köparen utfärdar en revers som kvittas mot 449 370 nyemitterade aktier i InfraCom Group AB. Emissionskursen är fastställd till 33,38 kronor och är baserad på volymviktad handelskurs under perioden 6 december 2023 till 5 januari 2024. Utöver initial köpeskilling utgår en tilläggsköpeskilling om 10 miljoner kronor som erläggs genom kontant betalning och är villkorad till budgetuppfyllnad 2024-2025.
Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 34 409 370 aktier vilket är en ökning med 449 370 aktier och innebär en utspädning om 1,3 procent. Genom kvittningsemissionen ökr aktiekapitalet med 449 370 kronor från 33 960 411 kronor till 34 409 781 kronor.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz