InfraCom förvärvar konkursbo inom MobiPlus

InfraCom har via koncernbolag ingått avtal om förvärv av rörelser inom MobiPlus koncernen i konkurs. Rörelserna som förvärvats är; (i) Västsvenska Idékonsult Aktiebolags (556315-7295) (”VIKAB”), (ii) Wavecom AB (556590-6228) (”Wavecom”) och (iii) Retailsolutions Sverige AB (556809-3180) (”Retail Solutions”). Sammantaget bedöms verksamheterna omsätta c:a 15 – 20 miljoner kronor på årsbasis.

Köpeskillingen för inkråmsöverlåtelserna uppgår till ca 6,7 miljoner kronor. Verksamheterna passar väl in inom InfraComs affärsområden och infrastruktur och förväntas generera god lönsamhet från övertagandet.

I. VIKAB är ett klassiskt webbhotell med 1600 kunder och kommer att integreras i dotterbolaget Internet.se Svenska AB.

II. Wavecom levererar IT-infrastruktur och kommer att integreras i dotterbolaget InfraCom Managed Services AB (fd Pin Sweden AB).

III. Retailsolutions Sverige AB levererar integrerade betallösningar och kommer att integreras inom dotterbolaget Netono AB.

Oskar Säfström (styrelseordförande InfraCom) kommenterar förvärvet

”Människors beteenden är det som tar längst tid att förändra, ibland rör det sig t.o.m om en generationsfråga. InfraCom befinner sig i skärningspunkten för accelererad digitalisering som följer av Covid-19. Företag och medarbetares arbetsvanor förändras i en enorm hastighet och de tjänster som krävs för att arbeta mobilt med hög driftsäkerhet utgör själva kärnan i InfraComs erbjudande. Samtidigt har ett antal affärstillfällen öppnats upp och vi är offensiva på alla fronter. Detta är ett typiskt förvärv som snabbt kan integreras inom befintlig infrastruktur och erbjuda volym- och lönsamhetstillväxt. Samlat kommer de aktiviteter som vi vidtar (bl a konvertering till IFRS 2021) att synliggöra värden och lyfta oss vidare till en notering på Nasdaq Small Cap”.

InfraCom tillträder verksamheterna 31 juli 2020, köpen betalas med egen kassa. Förvärven förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 30 juli 2020

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Ladda ner PDF: InfraCom förvärvar konkursbo inom MobiPlus