PRESSMEDDELANDE

Göteborg 2020-11-06

Valberedning inför årsstämman 2021

Till ledamöter i InfraCom Group AB (publ)s valberedningen har utsetts:

  • Johan Jerneborn, ordförande i valberedningen, utsedd av Bk of Sweden AB
  • Billy Jörgensen, utsedd av Oskar Säfström
  • Fredrik, Nertby, utsedd av Jörgen Lager
  • Oskar Säfström, adjungerad i egenskap av styrelseordförande i InfraCom Group AB (publ)

Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2020, samt representerar per den 31 augusti 2020, 72,2 % av aktierna i InfraCom. Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta genom e-post till: valberedning@infracomgroup.se eller brev till InfraCom Group AB (publ), Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg, märkt ”Till Valberedningen”.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573

För mer information kontakta

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Ladda ner PDF: Pressmeddelande Valberedning 201106