16.43 CEST / 2022-07-01 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tillträder SysTech och genomför apportemission

InfraCom tillträder SysTech och genomför apportemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i System Economy Technologies i Nässjö AB org nr 556720-9415 (”SysTech eller Bolaget”). Bolaget verkar inom tjänsteområdet Arbetsplats som tjänst med tillhörande områden hårdvara, licens, hybriddrift av applikationer och säkerhet. De senaste 10 åren har SysTech specialiserat sig på större åtaganden inom offentlig sektor. Från leveranscenter i Nässjö sampaketeras Arbetsplats som tjänst med kunders förutbestämda hårdvara.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 35 miljoner kronor, varav 16,3 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 8,7 miljoner kronor erlagts genom apportemission av 385 232 aktier i InfraCom Group AB (publ) till en kurs om 22,48 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittslig volymviktad handelskurs under perioden 25/5-2022 till 23/6 2022). Resterande del, maximalt 10 miljoner kronor, kommer att erläggas genom kontant betalning och är till häften villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2025 och till hälften till nyförsäljning av InfraComs befintliga tjänster under samma period.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 31 499 480 aktier vilket är en ökning med 385 232 aktier och innebär en utspädning om 1,2 procent. Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med 385 232 kronor från 31 114 248 kronor till 31 499 480 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz