08.43 CEST / 2021-05-28 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom förvärvar Condere

InfraCom förvärvar Condere

InfraCom har ingått avtal om förvärv av Condere Invest AB org nr 556805-6799 (”Condere”), som vuxit stabilt genom åren sedan starten år 2010. Bolaget säljer molntelefoni och IT som whitelabel-återförsäljare till InfraCom.

Condera omsatte c:a 6,5 miljoner kronor under verksamhetsåret 2019/2020 med en EBITDA om 0,9 miljoner kronor. Utav omsättningen härstammar c:a 2,3 miljoner kronor från inköp av InfraCom och elimineras vid konsolidering.

Köpeskilling uppgår till 5,3 miljoner kronor och erläggs genom apportemission av 239 248 aktier till en kurs om 22,30 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12/5-2021 till 26/5 2021). Säljare är Nowicki Invest AB genom bolagets grundare Sven-Erik Nowicki som fortsatt kommer att vara verksam som COO i bolaget.

Jag är mycket glad över att välkomna Condere och Sven-Erik till InfraCom-familjen. Sven-Erik förväntas bli ett starkt tillskott i vårt management team och har uppvisat oerhörda kvalitéer i sin roll som entreprenör. Genom affären förväntas han också bli betydande aktieägare i InfraCom.”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

Jag har samarbetat med InfraCom sedan starten av Condere och sedan dess stadigt vuxit inom våra affärsområden molntelefoni och IT. Med tiden har samarbetet vuxit sig allt tätare och ett samgående blev nästa naturliga steg i vår tillväxtresa. Sammanslagningen kommer ge oss storleken och styrkan att nå större affärer samtidigt som vi behåller den nära personliga relationen som våra kunder blivit vana vid”, säger Sven-Erik Nowicki, COO Condere Invest AB.

Köpeskillingen för aktierna motsvarar en EV/EBITDA multipel om cirka x4.7. Förvärvet förväntas bidra till ett något ökat resultat per aktie.

Nowicki Invest AB har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (1/3 per år). Aktierna tillträds 1 juni 2021 och innebär en utspädning om 0,8 procent. Apportemissionen kommer att genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier utnyttjas.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 28 maj 2021.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz