InfraCom har genomfört en kvittningsemission

19.21 CEST / 2024-06-24 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

 InfraCom har genomfört en kvittningsemission

Den 20 juni 2024 registrerades en kvittningsemission hos Bolagsverket.

Genom kvittningsemissionen har en revers om 3 miljoner kronor kvittats mot 94 191 aktier i InfraCom Group AB, till emissionskursen 31,85 kronor. Emissionskursen är baserad på volymviktad handelskurs under 20 handelsdagar närmast före den 7 maj 2024.
Reversen uppstod som en del av ersättningen vid förvärvet av aktierna i Centiljon IT-Consulting AB, med org.nr 556800-6018, vilka tillträddes den 15 maj 2024.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 34 727 681 aktier vilket är en ökning med 94 191 aktier och innebär en utspädning om 0,3 procent. Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 94 191 kronor från 34 633 490 kronor till 34 727 681 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz