InfraCom renodlar sitt varumärke

InfraCom har sedan koncernen bildades 2017 arbetat framgångsrikt med att förvärva bolag och kundstockar som passar in i koncernens tjänsteportfölj. Med start oktober 2020 kommer InfraCom att möta marknaden under samma varumärke för större delen av verksamheten. Syftet med förändringen är ökad tydlighet mot kund där även fler tjänster exponeras under samma tak. Renodlingen skapar även en bra plattform för att skala upp verksamheten via gemensamt utnyttjande av teknik och övriga resurser.

InfraCom Communications
Tillhandahåller tjänster såsom teleoperatör med inriktning på molntelefoni och Microsoft Teams-telefoni. (tidigare Weblink IP Phone AB samt Cellip AB)

InfraCom Managed Services
Tillhandahåller tjänster inom IT-drift, datahallar och internetaccesser (tidigare Pin Sweden AB samt Öretel AB)

Vd Bo Kjellberg kommenterar:

”Nu har vi äntligen kommit så långt i vårt bolagsbyggande att vi kan verka utifrån ett och samma varumärke – InfraCom. Med ett varumärke blir det naturligt att bredda vår försäljning och erbjuda en helhet, vilket förenklar säljprocessen att nå ut till både nya och befintliga kunder. Det känns väldigt roligt att se min vision förverkligas steg för steg med InfraCom-koncernen. Med denna förändring och förstärkning av varumärket känner jag att vi är rustade för att utmana, och ta nästa steg i utvecklingen.”

Förutom ovanstående bolag kommer tillsvidare Internet.se Svenska AB, HDW Data Sweden AB och Netono AB att kvarstå som fristående bolag och verka under egna varumärken.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under det förlängda verksamhetsåret 2018/19 (18 mån) omsatte InfraCom 294 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 60 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Ladda ner PDF: InfraCom renodlar sitt varumärke