InfraCom tillträder QSi och genomför kvittningsemission

14.30 CEST / 2024-04-02 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tillträder QSi och genomför kvittningsemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i QSi Sweden Aktiebolag med org.nr 556683-3124 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”QSi”). I och med förvärvet förankrar InfraCom sin närvaro ytterligare i södra Sverige. QSi är ett konsultbolag som erbjuder tjänster baserade på Microsoft 365 och Azure, men har också stor erfarenhet av lokala miljöer och hybridlösningar. Bolaget har kontor i Hässleholm, Malmö och Kristianstad.

På tillträdesdagen har en ovillkorad köpeskilling om 18,5 miljoner kronor erlagts för förvärvet av QSi. 11,5 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning, resterande 7 miljoner kronor har erlagts genom att köparen utfärdar en revers som kvittas mot 223 709 nyemitterade aktier i InfraCom Group AB. Emissionskursen är fastställd till 31,29 kronor och är baserad på volymviktad handelskurs under perioden 22 februari 2024 till 20 mars 2024. Utöver initial köpeskilling utgår en tilläggsköpeskilling om 4 miljoner kronor som erläggs genom kontant betalning och är villkorad till budgetuppfyllnad 2025-2026.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 34 633 490 aktier vilket är en ökning med 223 709 aktier och innebär en utspädning om 0,7 procent. Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 223 709 kronor från 34 409 781 kronor till 34 633 490 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031-301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0379-20 45 33
oskar@safstrom.biz