on, jan 10, 2018 12:53 CET

Marknadsmeddelande 11/18 – Infracom Group AB noteras på AktieTorget den 15 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Infracom Group AB:s aktie är den 15 januari 2018. Kortnamnet för aktien är INFRA.

Information om aktien:
Kortnamn: INFRA
Aktienamn: Infracom
ISIN: SE0010414573
Orderbok-ID: 44S2
CFI: ESVUFR
FISN: INFRACOM/SH
Organisationsnummer: 559111-0787
LEI: 5493007G91U1IZRNRC45
Kvotvärde: 1 SEK
Första handelsdag: 15 januari 2018
Antal aktier: 26 000 000
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 10 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se