InfraCom tillträder Centiljon

12.22 CEST / 2024-05-15 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

 InfraCom tillträder Centiljon

InfraCom har idag tillträtt aktierna i Centiljon IT-Consulting AB med org.nr 556800-6018 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”Centiljon”). I och med förvärvet förstärker InfraCom sin närvaro ytterligare i Stockholmsområdet. Centiljon är ett konsultbolag med egen hosting, fiber infrastruktur och serverdrift kopplat med kundnära konsulter. Bolaget har sitt kontor på Södermalm, Stockholm.

På tillträdesdagen har en ovillkorad köpeskilling om 11 miljoner kronor erlagts för förvärvet av Centiljon. 8 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning, resterande 3 miljoner kronor har erlagts genom att säljaren utfärdat en revers vilken kommer att kvittas mot aktier inom 30 dagar.
Utöver initial köpeskilling utgår en tilläggsköpeskilling om 3 miljoner kronor som erläggs genom kontant betalning och är villkorad till budgetuppfyllnad 2025-2026.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz