to, dec 07, 2017 16:03 CET

Nyemissionen i InfraCom inför noteringen på AktieTorget övertecknades med 341 procent

Nyemissionen i InfraCom Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”InfraCom”) inför noteringen på AktieTorget avslutades den 5 december. Erbjudandet uppgick till 22 400 000 kronor och inbringade teckningsanmälningar på totalt 98 786 899 kronor från 2 161 konton.  Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med tilldelningsprinciper och totalt tillförs Bolaget 1 179 nya aktieägare.

”Jag är naturligtvis oerhört glad över det stora intresset för InfraCom och att vi har fått ett stort antal nya aktieägare, som jag härmed vill hälsa varmt välkomna.”, säger Bo Kjellberg VD och koncernchef.

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i InfraCom att uppgå till 26 000 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 26 000 000 kronor. Emissionskostnaden uppgick till 1 miljon kronor.

Tilldelning

Med anledning av den höga teckningsgraden kan full tilldelning inte ske. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med redovisade tilldelningsprinciper med främsta syfte att få en god ägarspridning enligt följande:

  • 1 875 000 aktier har i enlighet med emissionsbeslut tilldelats 53 förhandstecknare
  • 1 015 000 aktier har lottats ut till 1 015 tecknare
  • 610 000 aktier har fördelats på 111 investerare som bedöms ha strategisk betydelse för Bolagets verksamhet

Avräkningsnotor kommer att sändas till tecknare som erhållit tilldelning den 8 december med likviddag den 13 december. Första dag för handel på̊ AktieTorget kommer att vara den 15 januari.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte InfraCom proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz