to, okt 04, 2018 17:08 CET

Uppdatering av bokslutskommuniké

Ladda ner PDF

I samband med presentationen av årsredovisningen så korrigeras den tidigare publicerade bokslutskommunikén med anledning av att samtliga bokslutsjusteringar ej varit inkluderade.

Årets resultat (10 847 tkr) är 68 tkr högre än vad som tidigare har kommunicerats.

Följande resultatposter är korrekta och uppdaterade i bokslutskommunikén: Avskrivningar – 11 851 tkr, Finansiella intäkter 340 tkr, Finansiella kostnader – 1 603 tkr samt Inkomstskatt – 6 573 tkr. Uppdaterad bokslutskommuniké bifogas i PDF samt finns även tillgänglig på Bolagets hemsida infracomgroup.se.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz