InfraCom har ingått avtal med Empir Apply om förvärv av samtliga aktier i Advoco och Frontnode

InfraCom har idag, den 23 mars 2021, träffat en bindande överenskommelse med Empir Apply AB (”Apply” eller ”Säljaren”) org.nr 559111-7238, avseende förvärv av (i) samtliga aktier i Advoco Communication AB (”Advoco”), org.nr 556623–1048, och (ii) samtliga aktier i Frontnode AB (”Frontnode”), org.nr 556527–4064.

Advoco levererar molnbaserade kommunikationstjänster via egenutvecklad plattform företrädesvis via partners och återförsäljare och passar väl in inom InfraComs affärsområde – Communication. Verksamheten bedrivs från Stockholm och beräknas omsätta c:a 30 MSEK under 2021.

Frontnode är ett driftbolag med fokus på Microsoft som bl.a erbjuder arbetsplats som tjänst samt drift av datorhall och passar väl in inom InfraComs affärsområde Managed Services. Verksamheten bedrivs från Göteborg och beräknas omsätta c:a 20 MSEK under 2021.

Köpeskillingen för aktierna i Advoco uppgår till 37,5 MSEK och köpeskillingen för aktierna i Frontnode uppgår till 8,0 MSEK med tillträde den 31 mars 2021. Säljaren kan även komma att erhålla en tilläggsköpeskilling för försäljningen av aktierna i Advoco om högst 9,5 MSEK. Tilläggsköpeskilling ska utgå för det fall den gemensamma årliga omsättningen, baserat på produkter och tjänster som bolag inom InfraCom-koncernen och Advoco säljer via Advocos säljpartnernät, uppgår till överenskomna nivåer under perioderna april-mars 2021/22, 2022/23 och 2023/24. Eventuell tilläggsköpeskilling ska utgå så snart den faktiska omsättningen för respektive räkenskapsår har fastställts mellan parterna.

InfraCom avser finansiera 50 % av köpeskillingen genom upptagande av förvärvsfinansiering i bank och förväntar sig att resultat per aktie ökar. EV/EBITDA-multipel för de två förvärven beräknas på estimat för innevarande verksamhetsår uppgå till x6,2.

”Det är väldigt roligt att slutföra den här affären som innebär att InfraCom stärks upp i alla led. Förutom att vi förvärvar enheter som kompletterar våra affärsområden så följer fantastiskt kompetent personal med i köpet som kommer att vara med och utveckla InfraComs olika kunderbjudanden inför framtiden. Detta är ett bra första steg 2021 på den fortsatta förvärvsresan!”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef för Infracom Group.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 23 mars 2021.

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Ladda ner PDF: InfraCom har ingått avtal med Empir Apply om förvärv av samtliga aktier i Advoco och Frontnode