fr, dec 07, 2018 08:30 CET

InfraCom förvärvar Öretel och är nu etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö

InfraCom har förvärvat och tillträtt Oretel Network AB (”Öretel”) med verksamhet i Malmö. Öretel har sedan starten år 2000 skapat ett starkt lokalt varumärke med fokus på bredband, IT-miljö och telefoni. I köpet ingår ett komplett fibernät i Malmö, Lund och Helsingborg med ca 430 uppkopplade företagskunder samt 200 växeltelefonikunder. Öretels avtalsintäkter uppgår till 12,5 miljoner kronor på årsbasis.

Köpeskillingen uppgår till 10,6 miljoner kronor och erläggs genom kontant betalning och finansieras genom en kombination av egen kassa och förvärvsfinansiering. Härutöver finns en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om högst 2 miljoner kronor. Säljare är Håkan Ehrnst genom FNM Network AB.

Tillträdesdag var den 6 december 2018 och bolagsförvärvet förväntas bidra till ett ökat resultat per aktie redan under innevarande kvartal.

”Genom företagsförvärvet tar vi ett steg framåt för att förverkliga vår vision om att bli marknadsledare inom IT-infrastruktur inom SME-företagsmarknaden i Sverige. Vi stärker vårt erbjudande genom marknadsnärvaro i Sveriges tre storstadsregioner och fortskrider marknadskonsolidering” säger Bo Kjellberg VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

InfraCom har under 2018 etablerat verksamhet i Stockholm genom förvärv av Cellip AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2018 kl 08.30.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz