12.56 CEST / 2022-08-01 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tecknar revolverande kreditfacilitet om 175 miljoner kronor

InfraCom tecknar revolverande kreditfacilitet om 175 miljoner kronor

InfraCom tecknar ett 3-årsavtal med Danske Bank angående revolverande kreditfacilitet om 175 miljoner kronor. Delar av faciliteten, 35 miljoner kronor, används direkt för att lösa befintliga lån. Kreditfaciliteten kommer att användas för fortsatt expansion genom företagsförvärv som stärker InfraComs kunderbjudande och intjäningsförmåga.

”Vi upplever ökad aktivitet på M&A marknad, delvis som en följd av oroligheterna i omvärlden. Genom faciliteten har vi de resurser som krävs för att tillvarata dessa möjligheter. Vårt kassaflöde stärks och nyckeltalen förbättras då skuldfinansieringen blir långfristig. Avtalet återspeglar tilltro till InfraCom och den nära relation vi har med vår kreditgivare.”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz