to, nov 16, 2017 14:45 CET

InfraCom Group AB (publ) noteras på AktieTorget

Se Pressrelease

InfraCom Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”InfraCom”) har erhållit godkännande för notering av Bolagets aktie på AktieTorget villkorat av att spridningskravet uppfylls. Inför noteringen genomför InfraCom en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 3 500 00 aktier eller 22,4 miljoner kronor. Teckningstiden löper mellan den 20 november och 5 december 2017.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom Molnbaserad Telefoni, Molnbaserade IT-tjänster, Datacenters samt Datakommunikation och Internetaccesser till krävande kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Koncernen bildades i juni 2017 genom förvärv av Weblink IP Phone AB, PIN Sweden AB och Internet.se Svenska AB och omsatte proforma ca 112 miljoner kronor under verksamhetsåret 2016/17 och redovisade ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor. InfraCom har härefter gjort två tilläggsinvesteringar; i augusti 2017 förvärvades en intressepost i Cellip AB och i september 2017 förvärvade dotterbolaget PIN samtliga aktier i Systematiq Drift AB.

Vision

InfraCom skall vara erkänd marknadsledare inom IT-infrastruktur till företagsmarknaden i Norden.

Affärsområden

Molnbaserad Telefoni
Inom affärsområdet Molnbaserad Telefoni erbjuder InfraCom ett brett spektrum av molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Weblink Unified 2.0.

Molnbaserad IT-drift
Inom affärsområdet Molnbaserad IT-drift binder InfraCom samman IT-infrastruktur som tjänst och erbjuder kunder inloggning och styrning genom en enkel och effektiv webbportal. Kunder kan på egen hand skapa virtuella servrar (VPS), serverbackup skydd eller Microsoft Exchange konton samt ett antal andra IT- tjänster. Med en enkel inloggning styr företaget själva över önskad kapacitet och förändrar sitt abonnemang efter behov.

Hosting och Datacenter
Inom affärsområdet Hosting och Datacenter erbjuder InfraCom infrastruktur för server och datahantering, i bolagets egna datacenters. InfraCom har tre säkra datahallar i toppklass med hög redundant Internetkapacitet.

Datakommunikation och Internetaccesser
Inom affärsområdet Datakommunikation och Internetaccesser erbjuder InfraCom infrastruktur för datakommunikation däribland Internet via fiber och dedikerad punkt till punkt kommunikation. InfraComs tjänster är anpassade för affärskritisk information med särskilt höga krav på svarstider och tillgänglighet.

Notering på AktieTorget

Inför noteringen genomför InfraCom en spridningsemission riktad till allmänheten om högst 3 500 000 aktier eller 22,4 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 53 procent genom teckningsförbindelser. Teckningstiden löper mellan den 20 november och 5 december 2017 och första dag för handel beräknas till 15 januari 2018. Teckningskursen är fastställd till 6:40 kronor och värderingen pre-money uppgår till 144 miljoner kronor. Nordnet är sales agent och Partner Fondkommission är emissionsinstitut.

Kortnamnet för aktien är: INFRA
ISIN-kod för Bolagets aktie är: SE0010414573

Fullständig information om erbjudandet finns att tillgå på följande hemsidor:
InfraCom: www.infracomgroup.se
Nordnet: www.nordnet.se/infracom
AktieTorget: www.aktietorget.se

Bolaget planerar att medverka på investerarträff som arrangeras av AktieTorget måndag den 27 november kl. 12.00, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz