InfraCom förvärvar QSi

InfraCom förvärvar QSi

InfraCom har ingått avtal om förvärv av QSi Sweden AB med org.nr 556683 3124 (nedan benämnt ”Bolaget” eller ”QSI”). QSi är på sin regionala marknad ledande inom IT-infrastruktur för SME-segmentet. Bolaget omsatte 40 Mkr under 2023 och redovisade ett EBIT-resultat om 2,7 miljoner kronor. Aktierna tillträds 1 april 2024 och maximal köpeskilling uppgår till 22,5 miljoner kronor.

QSi etablerades 2005 och sysselsätter ett 20-tal medarbetare och är specialiserade på Microsofts plattform. I huvudsak erbjuder QSI tjänster baserade på Microsoft 365 och Azure, men har också stor erfarenhet av lokala miljöer och hybridlösningar. Bolaget har kontor i Hässleholm, Malmö och Kristianstad, huvudsakligen återfinns företagets kunder i Skåne med omnejd.

Företrädarna Thomas Nilsson, Per Alverup, Christer Persson, Anna Johansson, Fredrik Möller, David Lundqvist, Joakim Cefalk och Henrik Månsson blir alla aktieägare i InfraCom och kommer att fortsätta sina anställningar på oförändrade villkor.

”Det känns fantastisk roligt att få QSi ombord på vår tillväxtresa och samtidigt ytterligare förstärker vår position i södra Sverige. Med QSI breddar vi kompetensen inom Microsoft molntjänster som Modern workplace, Azure och security awareness vilket kommer resultera i ett starkt kunderbjudande. Tillsammans skapar vi en digital helhetsleverantör av världsklass.” säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ)

”Detta är en unik möjlighet för oss att bredda och stärka vårt erbjudande som en komplett IT-partner till våra kunder. Vi ser att vi kommer att samverka med InfraComs befintliga verksamhet i Skåne och tillsammans kommer vi att stärka varandras positioner på marknaden. Samtidigt får vi tillgång till InfraComs rikstäckande organisation, det ger oss möjlighet att leverera lokalt till våra kunder i andra delar av landet. Vårt fokus på Microsofts molntjänster i kombination med spetskompetens inom nätverk och säkerhet ger ett fint tillskott till Infracoms befintliga tjänsteportfölj inom respektive område.” säger Thomas Nilsson, VD QSi Sweden AB

Aktierna i QSi förväntas tillträdas den 1 april 2024 och på tillträdesdagen erläggs ovillkorad köpeskilling om 18,5 Mkr varav 7,0 Mkr erläggs i form av nyemitterade aktier i InfraCom. Under förutsättning att Bolaget uppnår budgeterat resultat under kommande verksamhetsperioder april 2024 – mars 2025 och april 2025 – mars 2026 där EBIT-resultatet ska förbättras till 4,0 miljoner kronor per år så utgår en tilläggsköpeskilling om 4,0 miljoner kronor.

Baserat på budget för 2024 uppgår EV/EBITDA multipeln till ca x5.1. Emissionskursen uppgår till 31,29 kronor och då motsvara 20 dagars volymviktad handelskurs. Aktierna tecknas pro-rata av respektive säljare.

Var och en av säljarna har en 36 månaders lock-up på tecknade aktier (där avyttring av högst en 1/3 per av respektive säljares totala innehav tillåts var tolfte månad).

Förvärvet delfinansieras genom att InfraCom inom befintlig kreditram upptar förvärvsfinansiering om högst 9,25 miljoner kronor. Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor och redovisade ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031-301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0379-20 45 33
oskar@safstrom.biz