mån, jul 02, 2018 08:30 CET

PIN växer genom förvärv av ISP-kundstock från Bearcom

PIN Sweden AB, dotterbolag till InfraCom Group AB (publ), har träffat avtal med Bearcom AB angående förvärv av bolagets ISP-kundstock som innefattar ca 350 fiberuppkopplade företagskunder samt ca 15 växeltelefonikunder. Kundstockens totala årliga omsättning uppgår till ca 10 miljoner kronor. PIN kommer att säkerställa den kapacitet som krävs för aktuella och framtida kundbehov genom InfraComs växande tjänsteportfölj.

”Vi är naturligtvis mycket nöjda med förvärvet av kundstocken som förstärker vår position i Västsverige. Förvärvet passar väl in i PINs tillväxtplan genom att kundstocken adderas till vårt pålitliga stamnät vilket därmed ökar nyttjandegraden”, säger Bo Kjellberg VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

Köpeskillingen för kundstocken uppgår till ca 9 miljoner kronor och erläggs genom kontant betalning och finansieras genom en kombination av egen kassa och förvärvsfinansiering.

Tillträdesdag är den 1 september 2018 och inkråmsöverlåtelsen förväntas bidra till ett ökat resultat per aktie redan under verksamhetsårets första kvartal.

Samarbetet med Bearcom kommer även att fortlöpa då bolaget kommer att fungera som återförsäljare av vissa InfraCom-tjänster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2018 kl 08.30.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2016/17 omsatte InfraCom proforma ca 112 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 26 miljoner kronor.