mån, okt 25, 2019 09:54 CET

InfraCom Group AB (publ):s aktie kommer att handlas på Spotlight Stock Markets premiumsegment Next

InfraCom Group AB (publ) är godkänd för aktiehandel på Spotlight Stock Markets premiumsegment Next (”Spotlight Next”). Handeln på Next kommer att medföra ökad synlighet samt en kvalitetsstämpel för bolaget. Övergången till Next innebär att bolaget inför bolagsstyrningskoden (efter årsstämma 2020) samt ändrar redovisningsprinciper från K3 till IFRS (årsredovisning 2020-12-31).

”Det känns väldigt stimulerande att handlas på Spotlight Next och vår förhoppning med listningen är att uppnå en förbättrad synlighet för bolaget och dess aktie. De ökade styrningskraven samt en transparentare redovisning ser vi som en självklarhet för vår verksamhet i tillväxt. Dessutom kommer övergången till redovisning enligt IFRS att synliggöra vår vinst per aktie på ett helt annat sätt än tidigare då goodwill uppkommen från förvärv ej belastar resultaträkningen i framtiden”, säger Bo Kjellberg VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

Spotlight Stock Market – Next
Visionen är att skapa en plats för bolag som är redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa. Next kommer att bli en plats där bolag följer högre krav med förhoppning att attrahera en annan investerarbas. Det kommer också att vara en plats där de får mer exponering i relation till synlighet och handel.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information kontakta:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz