Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020

Se årsredovisning

InfraCom Group AB (publ) presenterar idag sin årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, se bifogad PDF. Årsredovisningen finns även tillgänglig på Bolagets hemsida infracomgroup.se.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573

För mer information:

Bo Kjellberg
VD
031 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström
styrelseordförande
073 920 45 33
oskar@safstrom.biz