08.30 CEST / 2022-05-10 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Delårsrapport Kvartal 1 2022, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport Kvartal 1 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning 74,1 Mkr (58,2 Mkr), 27 % tillväxt mot föregående år
Försäljningen fördelat på affärsområde Communications 40,2 Mkr (30,3 Mkr) och Managed Services 33,9 Mkr (27,9 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) 16,7 Mkr (12,4 Mkr)
EBIT-marginal 23 % (21 %)
Resultat före skatt 16,6 Mkr (12,2 Mkr)
Resultat efter skatt per aktie 0,42 kr (0,31 kr)
Kassaflödet från den löpande verksamheten 20,7 Mkr (18,1 Mkr)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,1 Mkr (0,4 Mkr)
Nettoskuld/justerad EBITDA x-0,2 (x0,4)
Totalt aktier per 2022-03-31 31 114 284 (30 875 036), inga utspädningseffekter förekommer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Inga väsentliga händelser under kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz