fre, aug 30, 2019 08:30 CET

Delårsrapport kvartal 4 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

Delårsrapport kvartal 4 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 51,7 Mkr (43,6 Mkr), 19 procents tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 39,0 Mkr (34,1 Mkr), IT-drift 11,5 Mkr (8,2 Mkr) och Datacenter 1,2 Mkr (1,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 10,4 Mkr (9,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 20 procent (22 procent)
 • Resultat före skatt: 4,2 Mkr (4,5 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,08 kr (0,08 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 5,5 Mkr (13,3 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillg: 0,3 Mkr
 • Soliditeten per 2019-06-30: 48 % (44 %)
 • Totalt aktier per 2019-06-30: 30 875 036 (27 201 000). 1 900 00 av dessa var vid periodslutet oregistrerade.

FÖRSTA TOLV MÅNADERNA 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 189,0 Mkr (131,4 Mkr), 44 procents tillväxt mot föregående år.
 • Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 148,5 Mkr (96,8 Mkr), IT-drift 35,6 Mkr (29,3 Mkr) och Datacenter 4,9 Mkr (5,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 38,7 Mkr (30,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 20 procent (23 procent)
 • Resultat före skatt: 17,0 Mkr (17,4 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,33 kr (0,40 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 34,3 Mkr (26,3 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,3 Mkr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 29 april 2019 tillträdde InfraCom som ägare i Netono AB (Netono hade räkenskapsåret 2018 en omsättning på 21,5 Mkr och ett EBITDA resultat om 8,3 Mkr). Dotterbolaget SIP-Online Sweden AB startades i maj 2019 med syfte att riktat sälja telefonitjänster och SIP-trunkar.

I juni 2019 genomförde Bolaget en spridningsemission som inbringade 20,4 Mkr innan emissionskostnader (1,3 Mkr). 1 900 000 aktier emitterades till kursen 10,76 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 8 juli 2019 registrerade Bolagsverket en ansökan om tillstånd att verkställa en fusion mellan Företagstelefoner i Stockholm AB och Weblink IP Phone AB. Bolaget vill genomföra fusionen för att förenkla administrationen i dotterbolagen.

Den 8 juli 2019 registrerades även 1 900 000 aktier från tidigare genomförd spridningsemission.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracomgroup.se/investerare/

Göteborg 30 augusti 2019

Bo Kjellberg, Verkställande Direktör

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågr hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.