må, okt 22, 2018 16:07 CET

Cellip AB blir helägt dotterbolag

Cellip AB (”Cellip”) med säte i Stockholm grundades 2004 och levererar helhetslösningar inom molnbaserad kommunikation till små och medelstora företag. Cellip sysselsätter ett 30-tal medarbetare och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017/18 ca 44 miljoner kronor med 14 procents EBITDA-marginal.

InfraCom äger sedan tidigare 66,4 % i Cellip. Den 26 september meddelades att man ingått avtal med Myaide AB om att förvärva ytterligare 9,7 procent av aktierna, samtidigt meddelade InfraCom att styrelsen beslutat om att erbjuda övriga aktieägare att sälja aktier till lika villkor.

Samtliga aktieägare har accepterat erbjudandet och InfraCom har denna dag tillträtt ytterligare 478 355 aktier i Cellip (”Aktierna”) vilket motsvarar 33,6 procent av rösterna och kapitalet. Cellip blir där med ett helägt dotterbolag till InfraCom.

Det är glädjande att samtliga aktieägare i Cellip givit oss förtroendet genom ett aktivt val att bli delägare i InfraCom. Vi hälsar 31 nya aktieägare välkomna till InfraCom soch kommer att förvalta förtroendet väl. Samgåendet möjliggör effektivare organisation och samordningsfördelar för båda bolagen” kommenterar Bo Kjellberg, CEO InfraCom Group

Köpeskillingen för Aktierna uppgår till c:a 15,6 miljoner kronor och har erlagts genom apportemission av 842 070 aktier till en kurs om 12,35 kronor samt genom kontant betalning om c:a 5,2 miljoner kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 27 augusti till 24 september 2018). Ingen bankfinansiering har använts vid förvärvet.

De tre större säljarna Petra Heimler, Myaide AB och JCE Sweden AB har alla ingått lock-up avtal om 12-36 månader. Apportemissionen genomföras genom att en del av styrelsens befintliga bemyndigande att emittera aktier nyttjas.

Förvärvet förväntas bidra till ökat resultat per aktie under InfraComs andra kvartal (oktober-december).

Efter affärens genomförande kommer InfraCom att bestå av 28 043 070 aktier samt ett aktiekapital på 28 043 070 kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz