21.54 CEST / 2023-04-03 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

Flaggningsmeddelande i InfraCom Group AB

InfraCom Group AB (publ) (”InfraCom” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Oskar Säfströms (Bolagets styrelseordförande) innehav passerar flaggningsgränsen 5 procent.

Flaggning föranleds av att antalet aktier i Bolaget utökas vid kvittningsemissionen den 3 april 2023, i samband med förvärvet av Re Connect It i Sverige AB. Ett högre aktieantal i Bolaget medför att Oskar Säfströms procentuella innehav i Bolaget understiger 5 procent. Oskar Säfströms aktieinnehav i Bolaget, privat och via bolag, om 1 690 000 aktier är storleksmässigt intakt och motsvarar 4,97 procent av den totala aktiestocken.

 

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2022 omsatte InfraCom 352 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 68 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz