to, okt 04, 2018 17:08 CET

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017/18

Se årsredovisning

InfraCom Group AB (publ) presenterar idag sin årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017/18, se bifogad PDF. Årsredovisningen finns även tillgänglig på Bolagets hemsida infracomgroup.se.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz