17.49 CET / 2021-11-30 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom växer genom förvärv av kundstock inom tjänsteområde Digital Arbetsplats

InfraCom växer genom förvärv av kundstock inom tjänsteområde Digital Arbetsplats

InfraCom Cloud AB, dotterbolag till InfraCom Group AB (publ) har träffat avtal med Nic of Time AB org nr 556930-7072 (”Nic of Time”) angående förvärv av bolagets kundstock bestående av ca 35 företagskunder med helhetsansvar för IT-arbetsplatsen (dator, smartphone, wifi, operativsystem och applikationer). Kundstockens årliga omsättning uppgår till ca 6,9 miljoner kronor. InfraCom kommer att säkerställa fortsatt pålitlig och säker leverans samt tillgodose alla digitala framtida kundbehov genom InfraComs tjänsteportfölj inom Telefoni, IT och Nätverk.

”Vi är mycket nöjda med förvärvet av kundstocken som förstärker vår position i Stockholmsregionen. Förvärvet passar väl in i InfraComs fokus och tillväxtplan inom modern IT-arbetsplats där vi skapar produktivitet genom att kunna arbeta säkert när och vart du vill inom tjänsteområde Digital Arbetsplats.”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef InfraCom Group AB (publ).

Av den totala köpeskillingen på ca 5 miljoner kronor utgör ca 2 miljoner kronor tilläggsköpeskilling som erläggs senast 14 månader efter tillträdesdagen.  Köpeskillingen erläggs genom kontant betalning och finansieras genom egen kassa.

Tillträdesdag är den 1 december 2021 och inkråmsöverlåtelsen förväntas bidra till ett ökat resultat per aktie redan under verksamhetsårets sista kvartal.

Denna information är sådan information som InfraCom Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 30 november 2021.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz