15.30 CEST / 2022-11-01 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom tillträder Quality of Service och genomför apportemission

InfraCom tillträder Quality of Service och genomför apportemission

InfraCom har idag tillträtt aktierna i Quality of Service Holding Sweden AB org nr 559134-7314 (”Quality of Service eller Bolaget”). Därmed utökar infraCom ytterligare sin närvaro i Stockholmsområdet inom affärsområde Managed Services. Quality of Service har sedan starten 2005 arbetat målmedvetet och strukturerat med att bygga upp en bred verksamhet inom IT-drift, molntjänster och nätverk, där kvalité och kundens IT-behov kontinuerligt har varit i fokus.

Köpeskilling uppgår till 26,8 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. 16,3 miljoner kronor har erlagts genom kontant betalning. Vidare har 7,5 miljoner kronor erlagts genom apportemission av 336 474 aktier i InfraCom Group AB (publ) till en kurs om 22,29 kronor (pris per aktie motsvarar genomsnittlig volymviktad handelskurs under perioden 12/9 2022 till 7/10 2022). Resterande del, maximalt 3,0 miljoner kronor, kommer att erläggas genom kontant betalning och är villkorade till budgetuppfyllnad för perioden 2023-2024.

Fastställande samt reglering av slutlig köpeskilling sker senast 60 dagar efter tillträdesdagen.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 32 138 616 aktier vilket är en ökning med 336 474 aktier och innebär en utspädning om 1,1 procent. Genom apportemissionen ökar aktiekapitalet med 336 474 kronor från 31 802 142 kronor till 32 138 616 kronor.


Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2021 omsatte InfraCom 270 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 58 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz