må, maj 27, 2019 16:55 CET

InfraCom rekryterar Anders Brismo som vVD/COO

I den nyinrättade positionen kommer Anders Brismo att ansvara för och leda den operationella verksamheten inom InfraCom. Rekryteringen tillsammans med strategiska nyförvärv och ett utökat tjänsteutbud är en del av en ambitiös tillväxtplan för de kommande åren.

InfraCom verkar på en fragmenterad marknad där behovet av företagsanpassade lösningar inom flera teknologiska områden ökar. Kunderbjudande inkluderar ett antal affärsområden som överlappar varandra vilket gör att korsförsäljning och kravet på ett tydligt ledarskap ökar för att nå målet att varje kund skall vara kund inom samtliga affärsområden.

– ”Vi i styrelsens är glada över utnämningen av Anders som ny vVD och Chief Operating Officer för InfraCom Group. Hans fokus på ett verksamhetsnära ledarskap, affärsutveckling och hans breda kompetens i att bygga hållbara snabbväxande företag kommer skapa mycket goda förutsättningar för InfraComs fortsatta lönsamma tillväxt”, säger ordförande Oskar Säfström.

– ”Det är en fantastisk möjlighet att börja på InfraCom. Företaget har en spännande framtid och att få vara med att forma den fortsatta resan ser jag som en utmaning. Det är InfraComs position som en komplett helhetsleverantör, stark egen säljkultur och stor teknisk kompetens på egenägda plattformar som skapar skillnad och som fick mig att ta steget”, säger Anders Brismo.

– ”Vi bygger den starkaste ledningsgruppen inom IT- och telekomindustrin. Anders förståelse för industrins villkor och operativ erfarenhet av att leda bolag i tillväxt, såväl nationellt som internationellt, kommer att stärka vår verksamhet”, säger Bo Kjellberg, VD och koncernchef.

Anders kommer närmst från en roll som VD för DSolution Group AB och har dessförinnan haft flera ledande positioner i noterade bolag inom IT- och telekomindustrin. Anders tillträder positionen den 3 juni 2019. Han kommer att rapportera till VD Bo Kjellberg och ingår i ledningsgruppen.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

 

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz