15.27 CEST / 2021-05-11 / Infracom Group AB (XSAT:INFRA)

InfraCom antar nya finansiella mål

InfraCom antar nya finansiella mål

Styrelsen i InfraCom Group AB (publ) har idag antagit nya finansiella mål. Lönsamhetsmål byts från EBITDA till EBIT och anges till 15-20 %, tillväxtmål består om 15-20 % och soliditetsmålet ersätts med nettoskuld/justerad EBITDA och ska vara högst x3.0.

Nya finansiella mål:

Lönsamhet: EBIT 15-20 %
Tillväxt: 15-20 %
Skuldsättning: Lägre än x3.0 nettoskuld/justerad EBITDA

 

”Ändringen är en anpassning till bolagets storlek, finansiella stabilitet och redovisning i enlighet med IFRS. Det innebär också att vi spänner bågen och skruvar upp lönsamhetsmålet med omkring 3 % enheter i en jämförelse mellan de två definitionerna EBITDA och EBIT. InfraCom tål högre skuldsättningsgrad, därför byter vi även ut soliditetsmåttet till ett skuldsättningsmål i relation till justerad EBITDA”, kommenterar Oskar Säfström som är styrelsens ordförande.

 

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2020 omsatte InfraCom 224 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 54 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

 

Oskar Säfström, Styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz