”Vi är inne i en väldigt expansiv fas” – lägeskoll med Oscar Civill, VD på InfraComs dotterbolag Weblink

Produktutveckling, personaltillväxt och internationalisering. Weblink är ett företag som verkligen förtjänar epitetet ”går som tåget”. Vi mötte upp VD Oscar Civill för att stämma av nuläge och framtidsvisioner.

Hej Oscar! Vad händer på Weblink just nu?
– Just nu är vi en väldigt expansiv fas. Vi har utökat våra säljkanaler med ett flertal nya större partners samt flera nya återförsäljare. Personalstyrkan har förstärkts på alla våra avdelningar såsom utveckling, support och sälj.

– Vi har nu också kommit igång med försäljningen i England där vi ser stor potential.

Vilka trender är heta i telekom- branschen just nu?
– Hetaste trenden just nu är Teams Telefoni. Microsoft Teams är en samarbetsplattform som fram tills nu mest har använts av större organisationer.

– Numera ingår Teams i Office 365 som är något av en standard i alla datorer för mejl och kalender. Då blir det helt naturligt att man vill köra telefonin den vägen också eftersom man redan har Teams-klienten tillgänglig i datorn och mobilen.

– På Weblink har vi utvecklat flera uppmärksammade innovationer med avstamp i Teams och det är en utveckling vi kommer vilja ligga i framkant på framöver. En annan tydlig trend är att samtalstrafiken minskar medans chatt ökar. Även chatt med Artificiella robotar börjar bli standard på företag och i organisationer.

”Hetaste trenden just nu är Teams Telefoni”.

Var någonstans ser du Weblink om 2 år?
– Om 2 år ser jag att vi vuxit ännu mer, både via förvärv och ökad försäljning. Vi finns då även representerade med våra produkter och tjänster i flera länder som just nu påbörjar sin resa med att bli mer mobila i sitt arbetssätt.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.