InfraCom har ingått ett avtal om förvärv av Lindholmen Net med det konkursdrabbade företaget Aktiviteten AB. I förvärvet ingår den tekniska plattformen och ca 70 fiberuppkopplade företag på Lindholmen. Älvstranden Utveckling AB byggde år 2000 detta nätverk för datakommunikation och möjliggjorde då för alla hyresgäster att koppla upp sitt kontor mot Internet. Med övertagandet av Lindholmen Net kommer vi uppgradera fibernätet och direkt ansluta nätet till våra samt Gothnet datacenter. Med en modern och smart IT-infrastruktur kommer Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område kunna konkurrera på samma villkor som andra teknikkluster i Sverige.

För mer information hur InfraCom stärker näringslivet i Göteborg kontakta Henning Ankarudd.
Mail: henning.ankarudd@infracom.se
Tel: 031 – 363 62 46

Ladda ner nyhet i PDF.